МЕГАФОН

ВИКНИ ГЛАСНО

КОРОНАВИРУС

Напорите во Европа да се промовира употребата на вакцини преку сертификати кои докажуваат имунизација, негативен...